Talkshow LGBT (06 Mei 2024)

SMA Zion mengadakan talkshow dengan tema “LGBT” pada hari Senin, 6 Mei 2024. Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) kepada para siswa.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dr. Kristian Liaury, Ph.D, Sp.KJ, yang telah bersedia menjadi pembicara pada talkshow kali ini. Pengetahuan dan wawasan yang beliau bagikan sangat berharga dan diharapkan dapat memberikan edukasi bagi setiap siswa-siswi SMA Zion.