Pembekalan Mentor CareGroup T.A. 2021-2022 (15-01-22)

15 JANUARI 2022 – SMA Zion secara khusus bidang kerohanian melaksanakan pembekalan Mentor untuk membentuk mental sehingga kedepannya dapat menjadi mentor yang baik bagi para menteenya. Pembekalan Mentor sendiri merupakan program dari OSIS Bidang 1 (Kerohanian) yang dalam pelaksanaannya merupakan program wajib sekolah yang berkolaborasi dengan gereja GKKA dalam membentuk iman para peserta didik.


Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan media Zoom sebagai penghubung bagi mentor yang melakukan pembelajaran dari rumah dan yang melakukan pembelajaran tatap muka. Mentor dibekali dengan pengetahuan seputar Alkitab, kepemimpinan dan diajarkan rasa peduli yang tinggi terhadap mentee. Salah satu tujuannya agar para mentee merasa dekat dan diperhatikan, serta tidak menutup kemungkinan dapat saling bercerita mengenai masalah pribadi agar saling berdoa dan menguatkan satu sama lain.